Művészeti képzések

Az általános iskolai oktatás mellett intézményünk 1994-ben művészeti oktatással egészült ki. Ekkor vette fel iskolánk Weöres Sándor nevét, aki munkásságával szorosan kötődik a gyerekekhez.

Mind a 4 művészeti területen indultak tanszakok: képző- és iparművészet, színjátszás, tánc és klasszikus zene. Jelenleg a táncoktatás szünetel.

Már az elinduláskor is nagy lehetőséget láttunk a művészetoktatásban, hiszen a gyermekek személyiségfejlődéséhez nagyban hozzájárul, a képességek és készségek fejlesztésének jó színtere. A zeneoktatás során egyénileg, a tanuló igényeihez igazodva lehet az előmenetelt megszabni, maximálisan alkalmazkodva a személyiséghez és egyéni haladási tempójához. A zene fejleszti a gyermek kreativitását, az önkifejezést, és erősíti közösséghez való tartozás élményét.

A művészetoktatás kiváló kreatív kifejezőeszköz lehet a gyermek számára. Ha az alapokat már sikerült gondos gyakorlással elsajátítani, a fejlődésre és önálló alkotásra való törekvés természetessé válik a számára. Az önkifejezési készség fejleszti a gyermek önbizalmát is.

 

„Az ember akkor lesz ember,
ha átvilágítja mélyéig önmagát,
s a benső világosságból
környezetére sugarat bocsát.”

Weöres Sándor

 

Mi ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy minden gyermekben meggyújtsuk ezt a belső szikrát, és ragyogóvá csiszoljuk az egyszerű ásványt, ami drágakőként ragyoghat környezetére.