Iskolánk bemutatása

Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6786 Ruzsa, Üllési út 2.
Igazgató: Ollmann-né Lovászi Ágnes
E-mail: ruzsaisk@gmail.com
Telefon: 62/285-103

 

 

 

 

 

Iskolánk nevelőtestületének hitvallása:

TESTILEG, SZELLEMILEG, ÉRZELMILEG ÉS ERKÖLCSILEG EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL
 • A tanuló legyen erkölcsös, szellemileg fogékony és érzelmileg gazdag, legyen akarat ereje és fegyelmezettsége, képes legyen a kudarcokat leküzdeni és rendelkezzen a megújulás és alkalmazkodás képességével!
 • Alakuljon ki az egészséges életmódra való igény, a dohányzás és a káros szokások megvetése, a rendszeres sportolás és természetjárás szeretete!
 • Legyen igényes önmagával szemben, szorgalmas és többre törekvő!
 • Vállalja önmagát és tetteit, legyen őszinte, tudjon dönteni a jó-rossz, a helyes-helytelen között!
TÁRSAS EMBERHEZ MÉLTÓ SZOKÁSOK ÉS MAGATARTÁSOK
 • Jellemezze a tanulót a tágabb és szűkebb haza ismerete és szeretete, a természet féltése! Ismerje meg Ruzsa történetét, a községei eredményeit és gondjait!
 • A közösséghez tartozás igénye, a másokért való cselekvés hassa át tevékenységét! Az iskolai diákönkormányzat legyen sokszínű terepe a polgárrá nevelésnek, a hasznos és kulturált szabadidő eltöltésének!
 • Érezzen és vállaljon felelősséget önmagáért és másokért, közösségéért!
 • Legyen határozott, következetes, mások és a másság iránt toleráns! Ismerje meg környezetünk alkotó és társadalmi szerveződéseit!
 • Viselkedjen udvariasan, illedelmesen, természetesen és a helyhez illően, ismerkedjen meg a szokásokkal, a helyi hagyományokkal!
FELKÉSZÜLÉS A TOVÁBBTANULÁSRA, MUNKAVÁLLALÁSRA ÉS AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE
 • Rendelkezzen korának megfelelő szinten a korszerű társadalom-, természettudomány és esztétikai műveltség alapjaival, valamint az ezeknek megfelelő szilárd alapképességekkel!
 • Legyen a világról és önmagáról reális képe! Ismerje meg a különféle tevékenységi köröket, a térségben legtöbb embernek megélhetést nyújtó szakmákat!
 • A tanulási folyamatot a tudatosság jellemezze, tudjon a tanuló rövidebb és hosszabb távra tervezni, valós mérlegelés alapján mások véleményének meghallgatásával dönteni!

Iskolánk a település központjában helyezkedik el. Gyönyörűen parkosított környezet veszi körül az épületet, melyet nagy füvesített udvar és kültéri sportpályák egészítenek ki. Az épület nyílászárói ki lettek cserélve, a mosdók felújításon estek át, illetve évente tisztasági festést végeznek a technikai dolgozók, így igazán esztétikus környezet várja a gyerekeket. Az idei tanévben készült el a Tudásterem, amely laptopokkal, lézervágóval, 3D-s nyomtatóval, interaktív táblával szolgálja a digitális tanulási környezetet, ahol a legmodernebb eszközöket használva szerezhetnek korszerű, naprakész tudást diákjaink. Ezen kívül még 7 interaktív táblával felszerelt termünk van, tehát minden osztályunk számára elérhető ez a diákok és tanárok körében egyaránt közkedvelt és hasznos eszköz, mely színesíti a tanulás-tanítás során használt módszereket.

Minden évfolyamon egy osztályunk van, a létszámok jelenleg 12 és 26 fő között változnak. A szakos ellátottságunk 100%-s, jelenleg nincs pedagógus hiány, minden tantárgyat a megfelelő végzettségű szakember tanít. Két idegennyelv közül lehet választani a tanulóknak: angol és német nyelvet oktatunk negyedik osztálytól kezdődően. A pedagógus munkáját számos szakember segíti: van fejlesztő pedagógusunk, gyógypedagógusunk, gyógytornászunk, pszichológusunk, logopédusunk, pedagógiai asszisztensünk. Diákjaink számos délutáni foglalkozás közül választhatnak, melyek között vannak sportfoglalkozások (tömegsport, labdarúgás), szakkörök (latin szakkör, kresz, énekkar, informatika), felzárkóztató és tehetséggondozó órák. Két programmal kapcsolódunk a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkájához: a Kék Tér prevenciós programmal és a KEVE (Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!) közlekedési ismereteket oktató programmal.

Iskolánk immár 30 éve művészeti iskolaként is működik: 3 művészeti ág közül lehet választani. A zenei tanszakokon furulya és zongora oktatás folyik, a képzőművészeti tagozatunk környezet és kézműves kultúrát oktatunk, valamint színjátszó csoportunk is van.  Iskolánk logója is jól példázza azt a sokszínűséget, mely jellemezi iskolánkat: