2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. §. (1 )-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szegedi Tankerületi Központ a 2024/2025. tanévi általános iskolai beiratkozásról az alábbiak szerint tájékoztatja a szülőket.

Az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően: 2024. április 18-19.

A Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon 8:00 órától 19:00 óráig tart a beiratkozás.

Teljes közlemény letöltése beiratkozáshoz – 2024

Previous Article
Next Article