Ruzsa Község Díszpolgára 2024 OLLMANN-NÉ LOVÁSZI ÁGNES

Ruzsa Község Díszpolgára 2024
OLLMANN-NÉ LOVÁSZI ÁGNES

Felemelő és megható pillanatoknak lehettünk részesei a tegnapi falunap ünnepi megnyitójának keretein belül, amikor Ollmann-né Lovászi Ágnes 4 évtizedes lelkiismeretes, maradandót alkotó pedagógusi munkája és elhivatott közösségi tevékenysége elismeréseként átvehette a Ruzsa Község Díszpolgári címet.

A tanítványokkal, volt diákokkal, szülőkkel, vendégekkel teli sátor vastapssal köszöntötte, majd amikor az iskola diákjai és pedagógusai iskolás egyenpólóban búcsúdallal köszöntötték, talán mindenki szemébe könny szökött.

Szívből gratulálunk Ági!

Díjazásának indoklása

Ollmann-né Lovászi Ágnes Szegeden született és töltötte diákéveit. A Radnóti Miklós Gimnáziumi sikeres érettségije után a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika, testnevelés szakos hallgatója lett. Diplomája megszerzése után, 1984. augusztus 1-én kezdett el dolgozni a Ruzsai Általános Iskolában. 1988-ban igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, majd 1993. augusztus 1-től igazgatói feladatokkal bízta meg az akkori képviselő-testület. Ezt a feladatot hivatásnak, nem munkának tekintette az elmúlt több mint 3 évtizedben. Munkája során mindig a ruzsai diákok fejlődése, élmény alapú oktatása, tevékenysége volt munkája középpontjában. Mindezek miatt folyamatosan munkálkodott az iskola tevékenységi körének bővítésén, fejlesztésén, aminek köszönhetően az intézmény 1994-től Weöres Sándor nevét viseli, amelyben ezidőtől kezdve művészetoktatás is folyik. Hamar felismerte az informatika oktatás szükségszerűségét, fontosságát, így az első adandó alkalommal támogatóként állt az informatika terem létrehozásához, aminek fejlesztése mindig is elsődleges volt számára. Mára már az okos tantermek, a gyerekek informatikai eszközökkel való ellátása alapvető az intézményben.
Számos pályázat megírásában, koordinálásában és megvalósításában vett részt igazgatósága alatt. Fontos volt számára az épület felújítása, modernizálása, de igazán azokat a pályázatokat szerette, amelyek a gyerekeknek és a pedagógusoknak adtak jelentős többletet, új információt, élményt, oktatási lehetőséget, új eszközöket. Pályázatok sokasága segítette a kompetencia alapú oktatás bevezetését, a számítás-technika tanításának fejlesztését, az erdei iskolai kirándulásokat, az ERASMUS+ keretében diákok külföldre jutását, külföldi diákok vendéglátását. Mindezek az élmények a tanulóknak, pedagógusoknak meghatározóak, életre szóló élményt adóak voltak.
Ollmann-né Lovászi Ágnes mindig fontosnak tartotta, hogy tudásával tapasztalatával jó példaként álljon kollégái előtt, ezért időt, energiát nem sajnálva képezte magát. 1993-ban informatika alapképesítést, majd 1996-ban informatika szakos tanári diplomát, 1999-ben középiskolai testnevelő tanári diplomát, majd a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán közoktatási vezető szakképesítést szerzett. Mindezek mellett számtalan továbbképzés keretében fejlesztette önmagát.
Lelkiismeretesen és odaadóan dolgozott 2007 és 2011-közötti időszakban a Pusztamérges község Önkormányzatával közösen fenntartott Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában is. Amikor az iskolák állami fenntartásba kerültek hamar megtalálta annak módját, hogyan kapcsolja össze az intézményt az önkormányzattal, a szülőkkel. Ötletgazdája és alapítója a Ruzsai Iskolai Egyesületnek, amelynek keretében a báli bevételek, pályázati források felhasználásával számtalan tábor, program került megvalósításra a gyerekek számára, képzés a pedagógusoknak, eszközök beszerzésével gazdagította az általa vezetett intézményt. Civil tevékenységét több egyesületben végzi.

1987-ben kötött házasságot Ollmann Attila Józseffel. Két gyermekükkel, Andreával és Tamással Ruzsán telepedtek le, alapítottak otthont. Ettől az időtől még aktívabban vett részt a közösségi életben, előbb az iskola révén, mint a jótékonysági bál alapítója, családi események szervezője. 1998-tól – egy ciklus kihagyásával – önkormányzati képviselőként, 2014 óta alpolgármesterként tevékenykedik, mely munkásságával folyamatosan segíti, támogatja a ruzsai közéletet. Közösségi munkájában jól hasznosította azokat az információkat, amelyeket pedagógusi munkájának köszönhetően ismert a családok örömeiről, sikereiről, gondjairól, nehézségeiről. Gyakran kezdeményezett támogatást, segítséget rászoruló családoknak, vagy éppen elismerést a sikert elérők számára.

Ollmann-né Lovászi Ágnes oktató, nevelő munkásságának idején generációk nőttek fel, büszkén vállalva, hogy a ruzsai iskola tanulóiként szívták magukba a tanulás szeretetét, fontosságát. Bátran kijelenthetjük, hogy tanítványai itthon és külföldön egyaránt sikereket értek el, sikeres szakemberek lettek.

Ruzsa Község képviselő-testülete Ollmann-né Lovászi Ágnes részére 4 évtizedes lelkiismeretes, maradandót alkotó pedagógusi munkája és elhívatott közösségi tevékenysége elismeréseként a Ruzsa Község Díszpolgári címet adományozza.

Ruzsa, 2024. május 18.

Previous Article
Next Article